pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 13: Prace wykończeniowe

Pytanie do eksperta

Impregnaty biobójcze a impregnaty owadobójcze – czym się różnią?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

31 październik 2019, 20:20

Impregnaty biobójcze to preparaty chroniące drewno przed korozją biologiczną. Mogą to być preparaty, które chronią jedynie przed sinizną, będącą defektem estetycznym, ale niepogarszającym wytrzymałości mechanicznej drewna. Producenci podają nazwy gatunków grzybów, na które działa ich preparat. Na drewnie mogą też żerować owady, stąd do zabezpieczenia materiału przed ich działaniem potrzebne są środki owadobójcze chroniące przed szkodnikami technicznymi drewna.

Comments form avatar