pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 8: Stolarka

Pytanie do eksperta

Jak powinna być klasa szczelności okien?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

17 październik 2019, 10:30

Okna mogą mieć klasę wodoszczelności oznaczoną symbolami od 1A do 9A (wyższa klasa oznacza szczelniejsze okno). Okno o klasie 1A zachowuje szczelność na wodę opadową przez 15 minut, przy ciśnieniu 0 Pa, okna o klasie 9A będą szczelne przez 15 minut przy ciśnieniu 600 Pa.

Comments form avatar