pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 10: Instalacje

Pytanie do eksperta

Jak często należy serwisować kocioł kondensacyjny na gaz i co powinien sprawdzić fachowiec?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

23 sierpień 2019, 12:23

Kocioł kondensacyjny powinien być serwisowany co roku. Szczegółowy zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu jest najczęściej opisany w instrukcji urządzenia, czasem w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta. W ramach takiej usługi serwisant zazwyczaj sprawdza, czy urządzenie działa właściwie w czasie ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody do mycia. Ponadto fachowiec ocenia stan filtrów, naczynia wzbiorczego, anody w zbiorniku ciepłej wody, a jeśli to konieczne, czyści wymiennik ciepła i wymienia uszczelnienia. Na koniec dokonuje regulacji palnika z wykorzystaniem analizatora spalin.

Comments form avatar