pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Przyłącze kanalizacyjne – własność inwestora czy zakładu?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

30 lipiec 2019, 11:50

Jeśli inwestor sam musi zbudować przyłącze, może ono pozostać jego własnością lub może je zbyć na rzecz zakładu. Jeżeli inwestor będzie właścicielem przyłącza, zakład może podpisać z nim umowę użyczenia na czas określony. Zakład ponosi wtedy koszty eksploatacji, konserwacji i remontów przyłącza.

Comments form avatar