pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Zgłoszenie przyłączy – do kogo i w jaki sposób?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

23 lipiec 2019, 11:44

Inwestor może dokonać zgłoszenia budowy przyłączy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu określony zostaje rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a także dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ewentualnie odpowiednie szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Do zgłoszenia budowy przyłączy dołącza się też projekt zagospodarowania działki oraz opis techniczny instalacji.

Comments form avatar