pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 2: Wybór działki

Pytanie do eksperta

Co to znaczy, że działka jest uzbrojona?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

23 lipiec 2019, 11:42

Działka uzbrojona to taka, przy której znajdują się przynajmniej linia energetyczna i wodociąg, a najlepiej, gdyby w jej pobliżu znajdowała się jeszcze sieć gazowa, kanalizacja i linia telekomunikacyjna. Uzbrojenie to nie wszystko – do pełnego wyposażenia działki budowlanej w media potrzebne są jeszcze przyłącza.

Comments form avatar