pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Do czego służy dziennik budowy?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

19 lipiec 2019, 11:39

Dziennik budowy trzeba wypełniać podczas trwania całej budowy. Wpisuje się w nim przebieg prac oraz dodatkowe zdarzenia. Po ich zakończeniu dziennik dołącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. Kopia dziennika musi być dołączona do dokumentacji powykonawczej.

Comments form avatar