pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

W jakim czasie od zgłoszenia można rozpocząć budowę domu?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

17 lipiec 2019, 11:37

Od dnia zgłoszenia obowiązuje 21-dniowy termin, w ciągu którego organ administracji może wnieść sprzeciw. Jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda organu), po tym czasie można przystąpić do budowy. Prace jednak należy rozpocząć nie później niż 3 lata od dnia zgłoszenia. O rozpoczęciu robót świadczy wpis do dziennika budowy i jego zgłoszenie do urzędu.

Comments form avatar