pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 3: Projekt

Pytanie do eksperta

Czy projekt gotowy trzeba adaptować do warunków konkretnej działki?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

17 lipiec 2019, 11:35

Po zakupie projektu katalogowego, trzeba dokonać jego adaptacji do konkretnej działki. Oznacza to sporządzenie na aktualnej mapie projektu zagospodarowania działki, obejmującego między innymi określenie granic działki, usytuowanie, obrys i układy obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków.

Comments form avatar