pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 7: Dach

Pytanie do eksperta

Co decyduje o rozstawie łat na dachu?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

16 maj 2019, 15:26

Parametrem, jaki bierze się pod uwagę przy rozmierzaniu łat, jest długość ,,krycia’’ dachówki. Jeśli rozstaw będzie zbyt duży lub zbyt mały, dachówka nie zostanie odpowiednio „wpięta” w swoje miejsce, nie zapewni szczelności na dachu, a nawet może spowodować jego uszkodzenie. Prawidłowo dobrany rozstaw łat sprawi, że dachówki nie będą się przesuwać, zawsze pozostając na swoim miejscu. Uwzględnia się przy tym nie tylko dane techniczne, ale zalecenia producentów, np. układając na budowie rzędy dachówek z danej partii i w ten sposób wyznaczają średni rozstaw.

Comments form avatar