pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 5: Fundamenty

Pytanie do eksperta

Wytrzymałość gruntu a typ fundamentów

Jak ma się jedno do drugiego?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

15 maj 2019, 15:24

Wytrzymałość (nośność) gruntu to jego zdolność do przenoszenia obciążeń. Nośność graniczna to maksymalne naprężenie, które może być przenoszone przez grunt bez jego zniszczenia. Z kolei dopuszczalna nośność to naprężenie graniczne podzielone przez współczynnik bezpieczeństwa. Tradycyjne ławy fundamentowe wykonuje się na podłożu nośnym, jednorodnym, o obciążeniu dopuszczalnym równym 150 kPa lub na mało ściśliwym niejednorodnym, o obciążeniu dopuszczalnym równym 200 kPa. Ruszt fundamentowy stosuje się na podłożach słabych, o obciążeniu dopuszczalnym 100-150 kPa. Płyty fundamentowe wykonuje się na gruntach o słabych parametrach geotechnicznych, niejednorodnych, o różnej lub dużej ściśliwości, przy zwierciadle wody powyżej poziomu posadowienia i o obciążeniu dopuszczalnym poniżej 100 kPa.

Comments form avatar