pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 6: Ściany

Pytanie do eksperta

Co jest tańsze: ściana jedno- czy dwuwarstwowa?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

11 kwiecień 2019, 15:06

W szacunkach, ile będzie kosztowało nas zbudowanie ścian z konkretnego materiału, nie można porównywać kosztów bloczków czy pustaków, ale należy sprawdzić, ile trzeba zapłacić za zbudowanie gotowych – ocieplonych i wykończonych – przegród o konkretnym współczynniku przenikania ciepła U. Dotyczy to w szczególności grubości ocieplenia, które w tradycyjnym projekcie jest wyliczone tak, by spełniało aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące współczynnika U. Jeśli chcemy mieć cieplejszy dom, z grubszym ociepleniem, trzeba uwzględnić również to.

Comments form avatar