pixel
Search
+
+
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Co dołączyć do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

06 październik 2018, 15:08

Do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego należy dołączyć następujące dokumenty:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego,
  • decyzję o warunkach zabudowy (jeśli była konieczna),
  • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do działki,
  • zaświadczenia projektantów o przynależności do regionalnych izb branżowych,
  • opinie,
  • pozwolenia wymagane szczególnymi przepisami prawa (np. dotyczącymi budowy na obszarach objętych ochroną przyrody).
Dżejdżej Avatar

Dżejdżej

11 październik 2018, 14:30

Przydatna informacja :)
Comments form avatar