pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Co dołączyć do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

06 październik 2018, 15:08

Do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego należy dołączyć następujące dokumenty:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego,
  • decyzję o warunkach zabudowy (jeśli była konieczna),
  • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do działki,
  • zaświadczenia projektantów o przynależności do regionalnych izb branżowych,
  • opinie,
  • pozwolenia wymagane szczególnymi przepisami prawa (np. dotyczącymi budowy na obszarach objętych ochroną przyrody).
Dżejdżej Avatar

Dżejdżej

11 październik 2018, 14:30

Przydatna informacja :)
Marek Lesiak Avatar

Marek Lesiak

29 marzec 2019, 10:31

Czy odbiór domu w 2019 roku robi się na takiej samej zasadzie?
Expert avatar

Ekspert Budogramu

29 marzec 2019, 12:30

Przy zgłoszeniu budowy domu jednorodzinnego w 2019 roku składana dokumentacja zawiera odpowiedni druk zgłoszenia z zamiarem rozpoczęcia budowy w określonym terminie. Inwestor składa cztery jednobrzmiące egzemplarze projektu budowlanego oraz wymagane uzgodnienia, pozwolenia i opinie, a także oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Dodatkowo na karcie tytułowej dokumentacji, którego dotyczy projekt, umieszcza się kategorię obiektu budowlanego. W przypadku domów - pierwszą, czyli budynki mieszkalne jednorodzinne.

Comments form avatar