pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 6: Ściany

Pytanie do eksperta

Jakie są rodzaje mostków termicznych?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

15 luty 2019, 15:32

Mostki termiczne mogą być konstrukcyjne, geometryczne, liniowe i punktowe. Pierwsze z nich powstają w miejscach styku elementów niejednorodnych materiałowo. Mostki geometryczne tworzą się tam, gdzie powierzchnia przegrody zewnętrznej jest większa niż wewnętrzna, np. w narożu budynku. Mostki liniowe powstają na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych oraz w miejscu styku np. płyty balkonowej ze ścianą. Mostki punktowe występują w miejscach przebicia izolacji termicznej budynku przez łączniki z materiałów o dużej przewodności cieplnej, np. ściany metalową balustradą.

Comments form avatar