pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Co zrobić ze spornym drzewem na granicy działki?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

22 styczeń 2019, 10:34

Lepiej nie sadzić drzew blisko granicy działki, szczególnie jeśli mieszkamy w gęsto zabudowanym terenie. Gałęzie drzew przechodzące nad ogrodzeniem będą bowiem zacieniać sąsiednią działkę i zasypywać ją liśćmi, a wtedy – zgodnie z Art. 150 kodeksu cywilnego – właściciel „poszkodowanego” gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie, gałęzie i owoce z drzewa z sąsiedniego gruntu. Art. 149 pozwala na wejście na grunt sąsiada w celu przycięcia pochodzących z niego gałęzi i owoców. Podczas tych prac nie wolno uszkodzić drzewa tak, by uschło ani wyrządzić innych szkód podczas wycinki. Z owoców rosnących na gałęziach drzew zwieszających się na sąsiednią działkę można korzystać bez informowania o tym sąsiada (art. 148).

Jeśli drzewo rosnące na posesji uszkodzi płot sąsiada, może on żądać od nas naprawienia szkód lub zwrotu kosztów.

Comments form avatar