pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Czy ubezpieczenie budowy domu obejmuje też materiały budowlane?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

08 styczeń 2019, 14:07

To zależy od zakresu ubezpieczenia podanego w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Zwykle odszkodowanie wypłacane jest w razie zniszczenia czy uszkodzenia domu, uszkodzenia materiałów budowlanych, jak również ich kradzieży po włamaniu do domu w stanie zamkniętym.

Comments form avatar