pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 3: Projekt

Pytanie do eksperta

Płytki w elewacji

Czy jest jakiś bezpieczny sposób na kładzenie płytek na elewacji budynku?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

16 listopad 2018, 15:22

Jeśli chodzi o elewacje budynków, płytki najczęściej klejone są na termoizolacji. Dlatego podłoże, do którego mocowane jest ocieplenie (obciążone dodatkową okładziną z płytek) musi być nośne. Na przygotowaną powierzchnię ocieplenia (zamocowanego do ściany i zazbrojonego) za pomocą pacy zębatej oraz na płytki nakłada się klej odkształcalny mrozoodporny dopasowany do rodzaju płytek. Inny może być bowiem potrzebny do płytek klinkierowych, inny do płytek kamiennych. Płytkę przykłada się do ściany i przesuwa w docelowe miejsce, po to, by ze spodu płytki usunąć powietrze. Po związaniu kleju całość spoinuje się zaprawą do spoinowania również dobraną do rodzaju płytek.


Comments form avatar