pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 7: Dach

Pytanie do eksperta

Jak ocieplić dach?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

06 październik 2018, 15:08

Przez dach dom traci znaczną część nagromadzonego ciepła. Dlatego między elementami więźby, pod nią, a czasem na niej, instaluje się materiał termoizolacyjny. Najpopularniejszym materiałem jest wełna mineralna. Innym rozwiązaniem są płyty poliuretanowe lub termoizolacja natryskowa.

Grubość termoizolacji zależy w dużej mierze od właściwości danego materiału. Im niższy współczynnik przewodzenia ciepła, tym lepiej. O grubości termoizolacji decyduje projektant.

Comments form avatar