Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym profilem Budogramu (fanpage) na Facebooku

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy:

 

 1. Administrator danych 
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000088098 („Wienerberger”).

  Możesz się skontaktować z Wienerberger poprzez:

  a. wiadomość e-mail na adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com,

  b. lub list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Plac Konesera 8, 03 – 736.

   

 3. Inspektor ochrony danych
 4. Wienerberger powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W przypadku chęci skontaktowania się z inspektorem ochrony danych, można przesłać:

  a. wiadomość e-mail na adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com,  

  b. lub list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Plac Konesera 8, 03 – 736 Warszawa z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

   

 5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 6. Twoje dane osobowe, jako osoby odwiedzającej fanpage Budogramu na Facebooku, będą przetwarzane przez Wienerberger w celu prowadzenia profilu (fanpage), w szczególności w celu informowania Cię jako użytkownika Facebook o aktywności Wienerberger, promowaniu różnych wydarzeń, produktów, a także usług oraz odpowiedzi na reakcje oraz komentarze. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger polegającego na zapewnieniu ciągłości komunikacji biznesowej, dbania o wizerunek marki, a także prowadzenia działań promocyjnych.

   

 7. Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich
 8. W celu realizacji świadczenia pewnych usług Wienerberger współpracuje z usługodawcami zewnętrznymi. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności agencje marketingowe, którym zlecamy obsługę serwisu, a także podmioty świadczące usługi IT oraz doradcy prawni, kancelarie prawne, audytorzy.

  Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach lub reakcjach zamieszczanych na fanpage Budogramu mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

  Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook mogą być dostępne także dla administratora tego portalu – tj. Facebook Ireland Limited (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

  Wienerberger nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pamiętaj jednak, że Wienerberger nie ma wpływu na sposób w jaki Facebook będzie przetwarzał Twoje dane, a także ewentualne przekazywanie przez Facebook Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Nie można wykluczyć, że dane te będą przesyłane do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Informujemy Cię o tym, gdyż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał Stany Zjednoczone za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (czyli taki, który byłby zgodny ze standardami UE). W przypadku przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych istnieje ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez władze/służby Stanów Zjednoczonych w celach kontroli i nadzoru, prawdopodobnie bez możliwości dochodzenia roszczeń prawnych. 

   

 9. Okres przechowywania danych
 10. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

  Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Możesz również zawsze zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage Budogramu.

  Niezależnie od przechowywania danych przez Wienerberger, własne okresy przechowywania danych może stosować Facebook Ireland Limited.

   

 11. Prawa związane z przetwarzaniem danych 
 12. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  a. prawo dostępu do danych ( 15 RODO),

  b. praw żądania sprostowania Twoich danych osobowych ( 16 RODO),

  c.  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) ( 17 RODO),

  d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych ( 18 RODO),

  e. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) ( 21 RODO).  

  Wszelkie żądania oraz wszelkie inne pytania związane z przetwarzaniem danych, prosimy przesyłać do punktu kontaktowego wskazanego w zakładce „1.  Administrator danych”.

  Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgody z prawem, masz prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

 13. Obowiązek podania danych
 14. Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).

   

 15. Źródło danych, kategorie odnośnych danych osobowych 
 16. Wienerberger przetwarza dane identyfikacyjne (najczęściej imię i nazwisko lub nick), dane kontaktowe (np. telefon, adres e-mail), pozostałe dane, w tym wizerunek (w ramach zakresu danych osobowych opublikowanych przez użytkownika na należącym do niego koncie w serwisie społecznościowym Facebook), treść umieszczanych komentarzy oraz prowadzonych rozmów, anonimowe dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających fanpage. 

  Źródłem danych są bezpośrednio podmioty danych, bądź Facebook Ireland Limited.

   

 17. Profilowanie
 18. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

   

 19. Współadministrowanie danymi

Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Wienerberger jako prowadzącemu fanpage.

W tym zakresie Wienerberger i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Wienerberger a Facebook (w tym informacje o celu współadministrowania, zakresach odpowiedzialności) są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum