pixel
Polityka Prywatności Budogram

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Nasza siedziba mieści się przy pl. Konesera 8 w Warszawie (03-736), możesz skontaktować się z nami także w sposób elektroniczny, pisząc e-maila pod adres WBPL.daneosobowe@wienerberger.com

Czy mamy Inspektora Ochrony Danych?

Tak, możesz się skontaktować z naszym Inspektorem pod adresem WBPL.daneosobowe@wienerberger.com.

Jakie dane zbieramy?

Użytkowanie 

W trakcie używania naszej strony zbieramy informacje w postaci identyfikatorów (takich jak adres IP i podobne) oraz plików cookies. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze. Są to niewielkie pliki z ustawieniami konfiguracji, które pomagają nam dostarczać nasze usługi online bardziej przyjazne użytkownikom, sprawniejsze i bezpieczniejsze. Korzystamy z plików sesyjnych i stałych, w celach statystycznych, pozwalają nam one na zredukowanie ilości generowanych żądań i zbieranie danych statystycznych, o korzystaniu Ponadto, pliki cookie służą do realizacji pewnych funkcji użytkownika.

Rejestracja konta

Do rejestracji konta konieczne jest podanie, nazwy budowy Użytkownika, określenie aktualnego etapu budowy, a także adresu e-mail i hasła. 

Budogram umożliwia również rejestrację poprzez posiadane konta na Facebooku czy Gmail. W przypadku skorzystania z tej opcji rejestracji otrzymamy od naszych partnerów informację o imieniu i nazwisku, a także adresie e-mail, na tej podstawie przypisujemy automatycznie hasło dostępu, za pomocą którego Użytkownik może alternatywnie logować się do portalu.

Profil

Oferujemy naszym użytkownikom możliwość wpisania większej ilości danych w swoim profilu, nie jest to jednak obowiązkowe do korzystania z portalu. Użytkownik może określić inną nazwę użytkownika niż domyślnie przypisana, a także dodać swój avatar. Nazwa użytkownika, jego aktywności, a także dodany avatar będą publicznie dostępne dla wszystkich użytkowników portalu, jeśli użytkownik nie zgadza się na ich upublicznienie, prosimy o nieuzupełnianie danych w profilu.

Dane publikowane w portalu i przesyłane do niego

Nasz portal umożliwia prowadzenie dziennika budowy, a także śledzenie innych dzienników budowy oraz ich komentowanie i okazywanie poparcia. Wszystkie te czynności wiążą się z gromadzeniem przez nas danych osobowych użytkownika, dostarczanych poprzez te aktywności. 

Użytkownik nie musi publikować ani przesyłać nam żadnych danych, jeśli tego nie zrobi nie będzie mógł skorzystać z porad i wskazówek pozostałych użytkowników.

Użytkownik ma również możliwość przesłania nam dodatkowych informacji o budowanym domu. Oprócz początkowych pytań o nazwę budowy i jej lokalizację, a także o etap budowy, na którym jest użytkownik, pytamy również technologię budowy, wybrany typ domu, a także jego powierzchnię, typ dachu czy typ energooszczędności. Użytkownik nie musi zaznaczyć żadnej z tych opcji, a także według swojego uznania zaznaczyć wszystkie lub tylko część. Zaznaczenie konkretnych etapów ma wpływ na sposób wyświetlania treści przez portal, o czym piszemy poniżej.

Czy dokonujemy profilowania?

Budogram stawia sobie za cel pomoc Użytkownikowi w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie budowy. W tym celu wprowadziliśmy dodatkową funkcjonalność – określenie etapu budowy, na którym znajduje się Użytkownik. Zaznaczenie konkretnego etapu spowoduje, że w pierwszej kolejności użytkownik zobaczy treści związane z danym etapem, w szczególności przydatne artykuły czy dzienniki budowy osób, które także znajdują się na tym etapie. Użytkownik będzie także mógł pomagać osobom znajdującym się na poprzednim etapie, w charakterze eksperta. 

Zaznaczenie oprócz informacji ogólnych, także bardziej szczegółowych informacji dotyczących technologii budowy, także wpłynie na kolejność sortowania treści dla Użytkownika – w pierwszej kolejności zobaczy dzienniki budowy najbardziej zbliżone do jego budowy, co nie znaczy, że nie zostaną mu wyświetlone dzienniki budów czy artykuły nieodpowiadające jego profilowi budowy, wyświetlą się one, ale w dalszej kolejności.

Użytkownik sprzeciwiając się profilowaniu może samodzielnie w każdej chwili zmienić zarówno etap budowy, na jakim się znajduje, jak również zmienić lub usunąć informacje dodatkowe o technologii jego budowy, co spowoduje, że portal nie będzie filtrował treści w sposób opisany powyżej. 

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkownika?

Korzystanie z portalu

Dane użytkowników korzystających z portalu bez logowania się w nim są przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych analizujemy sposób korzystania przez Użytkownika z portalu, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

Usługi związane z rejestracją

Wykorzystujemy dane użytkownika, który zarejestrował się na portalu, w celu utworzenia i obsługi konta, w tym dostarczenia mu funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników, dzięki którym mają oni możliwość nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami portalu, obserwowania ich, komentowania wpisów. 

Podstawa prawna: 
  • wykonanie umowy – w zakresie prowadzenia konta,
  • zgoda – w zakresie przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz w przyszłości w celu obsługi konta w portalu oraz publicznego wyświetlania danych w portalu, 
  • prawnie uzasadniony interes na tej podstawie przetwarzamy dane dla celów:
    • statystycznych i analitycznych (analizujemy sposób korzystania przez Użytkownika z portalu, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności), 
    • ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami.

Dostosowywania wyświetlanych treści

Na podstawie odpowiedzi udzielonych na temat budowanego domu, będziemy dopasowywać wyświetlanie dzienników budowy na Twojej tablicy. Dopasowywanie będzie polegało na wyświetlaniu w pierwszej kolejności dzienników budowy, najbardziej zbliżonego do Twojej budowy. Przykładowo, jeśli zaznaczysz, że obecnie jesteś na etapie prac ziemnych, w pierwszej kolejności zobaczysz dzienniki budowy użytkowników, którzy podobnie jak Ty znajdują się na tym etapie. Dzięki temu w jeszcze lepszy sposób użytkownicy będą mogli wymieniać się doświadczeniami i radzić w problemach związanych z danym etapem. Nie oznacza to jednak, że pozostałe treści będą dla Ciebie niedostępne, pojawią się na dalszych miejscach.

Jeśli nie chcesz, żebyśmy dostosowywali dla Ciebie treści, możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, polegający na dostarczaniu naszym Użytkownikom treści jak najbardziej odpowiadającym ich preferencjom.

Marketing 

Podczas logowania jesteś proszony o zgodę na wykorzystanie Twoich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie wiadomości handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Jeśli ją wyraziłeś, będziemy przetwarzali Twoje dane w celach marketingowych i przesyłali do Ciebie wiadomości z informacjami o naszej działalności. Możemy prowadzić wobec Ciebie działania marketingowe także w inny sposób, niż opisany powyżej.

Podstawa prawna: udzielone zgoda w zakresie wysyłanie informacji handlowych na adres e-mail czy kontakt telefoniczny oraz prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na kierowaniu działań marketingowych wobec Użytkowników, w celu promocji swoich produktów lub usług.

Jak długo przechowujemy dane Użytkownika?

Dane Użytkowników przechowujemy przez cały okres posiadania przez nich konta Użytkownika, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Po usunięciu konta będziemy przetwarzali Twoje dane nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Administrator może przetwarzać dane także po tym czasie, jeśli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do czasu przedawnienia roszczeń. Po tym czasie dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

Dostęp do danych
Użytkownik może w każdej chwili żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych. Przez prawo dostępu rozumie się możliwość zapytania nas czy i jakie dane Użytkownika przetwarzamy, a także uzyskać m.in. na temat celów, kategorii przetwarzanych danych, czy o odbiorcach danych. 

Sprostowanie danych
Użytkownikowi przysługuje również prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne. W tym celu Użytkownik może samodzielnie edytować swoje dane w ustawieniach profilu.

Ograniczenie przetwarzania danych
Użytkownik ma również możliwość ograniczenia przetwarzania w zakresie przez siebie określonym.

Żądanie usunięcia danych
Użytkownik może również zażądać usunięcia swoich danych osobowych, tj. skorzystać ze swojego prawa do bycia zapomnianym.

W przypadku żądania usunięcia danych możemy je dalej przetwarzać w ograniczonym zakresie, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także zachować je w zakresie jakim wymagają tego przepisy prawa. 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Administratora
Klient może również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych przez Administratora, w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Przeniesienie danych
Użytkownik może w każdej chwili zażądać przeniesienia swoich danych osobowych przez Administratora do wskazanego przeze niego podmiotu, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość.

Prawo wycofania zgody 
W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę, co nie będzie jednak miało wpływu zgodność przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, do momentu uzyskania przez Administratora informacji o cofnięciu zgody. 

Prawo do wniesienia skargi
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie takim organem w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Sposób wykonywania praw
Wszystkie opisane powyżej prawa możesz zrealizować poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adresy Administratora wskazane na początku niniejszej informacji. W zakresie prawa sprostowania lub usunięcia danych w Profilu, Użytkownik może wykonać swoje prawa samodzielnie poprzez swoje konto.

Kto jest odbiorcą danych Użytkownika?

Twoje dane mogą być przetwarzane przez agencje marketingowe, którym zlecamy obsługę portalu, a także podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, prawne, konsultingowe. Dane mogą być przetwarzane przez spółki powiązane z Administratorem. Dane możemy również udostępniać organom i podmiotom państwowym, w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do krajów trzecich, w takim przypadku Administrator zapewnia, że korzysta wyłącznie z podmiotów, co do których Komisja Europejska wydała stosowną decyzję (w przypadku transferu do USA program Tarcza Prywatności) lub zawarto standardowe klauzule umowne, wydane przez Komisję Europejską.

Czy Użytkownik musi podać swoje dane?

Tak jak zostało napisane powyżej w celu zarejestrowania się na koncie konieczne jest podanie nazwy swojej budowy, e-maila i hasła, brak ich podania uniemożliwi zarejestrowanie się. Podanie wszystkich dodatkowych danych jest dobrowolne, a brak podania danych będzie skutkował wyłącznie brakiem dostosowywania treści do profilu Użytkownika.