Koszty utrzymania domu ‒ co trzeba w nie wliczyć?

Data dodania: 28.06.2022 | Magdalena Głowala–Habel
Drewniany domek i monety na stole
Facebook Messenger Twitter Mail

Na koszty utrzymania domu składa się kilka czynników ‒ ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości. To tylko podstawowe opłaty, których musi dokonywać właściciel budynku mieszkalnego. Sprawdź, ile kosztuje utrzymanie domu.

Posiadanie własnego domu ma wiele zalet. Biorąc pod uwagę ceny mieszkań, można zauważyć, że własny budynek mieszkalny może okazać się tańszy. Mieszkając w domu, nie musisz płacić miesięcznego czynszu, jednak koszty każdej naprawy musisz ponosić samodzielnie. Mieszkanie ma mniejszą powierzchnię, więc koszty eksploatacyjne i podatki są niższe. Dokładna kalkulacja pozwoli ci sprawdzić, jaki typ nieruchomości będziesz mógł utrzymać bez zbędnych wyrzeczeń.

 

Czynniki, które wpływają na miesięczne koszty utrzymania domu

Kwoty ponoszone na eksploatację nieruchomości nie są stałe. Nawet jeśli jesteś właścicielem domu o takim samym metrażu co twój sąsiad, wasze rachunki mogą być zupełnie inne. Podobnie jest w blokach ‒ poza stałymi opłatami czynszowymi rachunki w takich samych mieszkaniach będą różne. 

Jakie czynniki trzeba brać pod uwagę podczas obliczania kosztów utrzymania domu? Ważne są:

· wielkość działki i powierzchnia domu ‒ zależy od niej wysokość podatku od nieruchomości, a także wysokość składki na ubezpieczenie domu i posesji;

· liczba osób zamieszkujących w domu ‒ wpływa na zużycie mediów rozliczanych na podstawie odczytów z liczników, a także na opłaty za wywóz śmieci;

· technologia, w jakiej został wybudowany dom ‒ koszty utrzymania domu pasywnego czy energooszczędnego będą znacznie niższe niż domu budowanego metodą tradycyjną bez odpowiedniej izolacji;

· rodzaj ogrzewania ‒ różnice między opalaniem domu węglem kamiennym a ogrzewaniem gazowym czy elektrycznym są bardzo duże (w skali roku może to być to nawet kilkaset złotych);

· liczba i stan techniczny urządzeń elektrycznych użytkowanych na co dzień przez mieszkańców domu;

· sposób ogrzewania ciepłej wody w domu (przeważająca większość domów jednorodzinnych nie ma dostępu do ciepłej wody z sieci miejskich);

· zakres prac ogrodniczych i związanych z bieżącym utrzymaniem.

 

Najważniejsze koszty utrzymania domu

W naszej kalkulacji weźmiemy pod uwagę średniej wielkości domek jednorodzinny. Przyjmijmy zatem, że dom ma 120 m², mieszka w nim czteroosobowa rodzina i jest to budynek stojący na działce o powierzchni ok. 10 arów. Zakładamy również, że jest on ocieplony zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi dotyczącymi granicznych wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych.

Ogrzewanie

Jego koszt zależy od tego, jakie paliwo wybierzesz. Dla domu, którego standard energetyczny wynosi 90 kWh/m², roczne koszty ogrzewania będą wynosić:

· w przypadku węgla kamiennego ‒ średnio 7000 zł rocznie,

· w przypadku oleju opałowego ‒ średnio 8000 zł rocznie,

· w przypadku gazu ziemnego ‒ średnio 7000 zł rocznie.

 

Pamiętaj, że koszty ogrzewania są uzależnione od tego, jaki kocioł c.o. wybrałeś i czy jest on odpowiednio dopasowany do potrzeb energetycznych budynku. Naturalnie wpływ na koszty ogrzewania w sezonie ma również pogoda. 

W przeciwieństwie do właścicieli mieszkań w blokach koszty ogrzewania domu ponosisz tylko w sezonie grzewczym. Aby obliczyć miesięczny koszt ogrzewania domu, szacunkowe roczne kwoty na ogrzewanie należy podzielić przez 12.

Prąd

Tutaj różnice będą wynikać z tego, ile i jakie sprzęty są codziennie użytkowane. Bardzo duży wpływ na wydatki za energię ma założony system ogrzewania budynku. Obecnie istotne jest także, jaki limit (wartość zużycia, dla której stawki za prąd są zamrożone) przysługuje danemu gospodarstwu. Przyjmując średnią dla domu ogrzewanego inaczej niż elektrycznie, można uznać, że miesięczne wydatki na prąd dla czteroosobowej rodziny wynoszą ok. 250 zł. Przy ogrzewaniu na prąd może to być ponad 400 zł na miesiąc. Rozsądnym rozwiązaniem w drugim przypadku jest zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w budynku.

Ciepła woda 

Ciepłą wodę użytkową zazwyczaj uzyskuje się z zastosowaniem kotła dwufunkcyjnego (tego samego, który ogrzewa czynnik w instalacji grzejnej) lub pompy ciepła. Przyjmując średnie zużycie dla czteroosobowej rodziny, roczny koszt ciepłej wody użytkowej może wahać się od 2000 zł (kocioł na węgiel) do 3500 zł (prąd).

 

Woda i ścieki

Miesięcznie zimna woda z sieci wodociągowej kosztuje ok. 100 zł za cztery osoby. Domek jednorodzinny bez dostępu do kanalizacji wymaga zbudowania szamba. Opróżnianie zbiornika to dodatkowy koszt ok. 200‒300 zł za pojedynczy wywóz ścieków. Alternatywą jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, która nie wymaga tak częstego opróżniania jak zamknięty zbiornik. Woda oczyszczona w ten sposób wraca do naturalnego obiegu.

 

Wywóz śmieci

Koszty są uzależnione od stawki za wywóz śmieci na osobę obowiązującej w twojej miejscowości. Różnice są tutaj spore, więc przyjmijmy, że średnio jest to koszt 50 zł miesięcznie za odbiór odpadów selektywnych.

Decydując się na budowę domu, musisz brać pod uwagę również to, że gdy zajdzie potrzeba wymiany rynny czy naprawy dachu, płaci za nią tylko właściciel budynku. W bloku funkcjonuje stała miesięczna opłata ‒ tzw. fundusz remontowy, z którego pokrywane są koszty wszystkich napraw. Jako właściciel domu jednorodzinnego rozważ dobre ubezpieczenie nieruchomości i sumienne odkładanie niewielkich kwot na wypadek usterek i dodatkowych inwestycji.

 

PODZIEL SIĘ: