Budowa domu jednorodzinnego – ubezpieczenie domu w budowie

Data dodania: 30.05.2018 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Budowa domu jednorodzinnego nierzadko wiąże się z ryzykiem wystąpienia różnych wypadków. W razie pożaru, powodzi, zalania i innych nieprzewidzianych okoliczności zagrażających naszemu domowi można ubezpieczyć nie tylko gotowy budynek mieszkalny, ale także gdy jest w trakcie budowy – na każdym jej etapie. Zobaczmy, co gwarantuje i ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie.

Ze względu na powtarzające się również w Polsce nawałnice i powodzie coraz częściej ubezpieczamy domy w trakcie budowy. Konsekwencje szkody, jaka powstała, gdy budowa domu jednorodzinnego jest w trakcie, mogą być bowiem znacznie większe niż w przypadku domu gotowego. Wynika to choćby z tego, że nie zawsze będziemy w stanie przeciwdziałać powstałej szkodzie od razu – często budowę odwiedzamy raz na kilka dni, szczególnie w czasie trwających przerw w prowadzonych pracach

 

Budowa domu jednorodzinnego – co można ubezpieczyć?

W przypadku budowy głównym przedmiotem ubezpieczenia są budynki mieszkalne w budowie. Czasami zdarza się, że przed rozpoczęciem prac przy budowie domu najpierw postawiony zostanie budynek gospodarczy, garaż wolno stojący czy ogrodzenie. Wówczas warto wykupić polisę, która będzie obejmowała tego typu budowle.

Możemy też ubezpieczyć materiały budowlane, które jeszcze nie zostały wykorzystane. Budowa domu jednorodzinnego może być ubezpieczona już w chwili, gdy rozpoczęto prace przygotowawcze, takie jak prace geodezyjne, budowa obiektów tymczasowych, przygotowanie placu budowy.

 

Co gwarantuje polisa ubezpieczenia budowy?

Ubezpieczenie domu w budowie różni się od standardowego przede wszystkim zakresem ochrony. W przypadku domu w budowie obejmuje ono najczęściej zdarzenia losowe: pożar, zalanie, deszcz nawalny, powódź, huragan, uderzenie pioruna, eksplozję, grad, lawinę, obsuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, a także uderzenie statku powietrznego.

Przeważnie z ochrony wyłączone jest ryzyko związane z kradzieżą materiałów budowlanych, elementów składowych nieruchomości. Jest to jednak możliwe w przypadku, gdy obiekt jest zamykany i odpowiednio zabezpieczony, np. drzwiami antywłamaniowymi. Dopóki stan surowy pozostaje otwarty, żaden ubezpieczyciel nie obejmie go ochroną przed kradzieżą.

 

Czas trwania polisy ubezpieczenia domu w budowie

Standardowo, umowy ubezpieczeniowe dla domu w trakcie budowy zawierane są na rok, jest jednak możliwość zawarcia jej na pół roku. Jeśli natomiast budowa domu jednorodzinnego będzie trwała dłużej, można po roku przedłużyć polisę na kolejne lata. Podobnie, jeśli zostanie zakończona szybciej – umowa ulega skróceniu.

Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, ponieważ to właśnie tam określone są warunki zakończenia umowy. Może się bowiem okazać, że wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe za dzień zakończenia umowy uznaje dzień zakończenia prac budowlanych, a już inne towarzystwo uzna datę otrzymania pozwolenia na użytkowanie budynku.

 

Ubezpieczenie domu w budowie

Na co zwrócić uwagę, wykupując ubezpieczenie domu w budowie? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na zakres (jakie ryzyko jest nimi objęte) oraz definicje przedmiotu ubezpieczenia. Od tekstu definicji zależy, czy dane zdarzenie jest objęte ochroną, czy też nie.

W różnych produktach mogą występować takie same nazwy, jednak niekoniecznie oznaczają one to samo. Na przykład przepięcie może oznaczać wszystkie zdarzenia związane z nagłym podniesieniem napięcia w sieci elektrycznej, ale może też definiować wyłącznie pośrednie szkody wyrządzone przez piorun. Upewnijmy się, że ubezpieczone jest wszystko, na czym nam zależy. Ważna jest także wysokość sumy ubezpieczenia, a także zapisy mówiące o wyłączeniach odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Warunki ubezpieczenia przewidują określone wyłączenia, ściśle wyliczone w umowie. Są to na przykład szkody: spowodowane z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, błędami projektowymi, wynikłe z normalnego zużycia lub wskutek oddziaływania normalnych warunków atmosferycznych czy o charakterze eksploatacyjnym wynikłe z awarii elektrycznej lub mechanicznej.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie?

Kwotę, na jaką zostanie ubezpieczony dom w budowie, ustala ubezpieczający, czyli klient. Zasada jest taka: sumę ubezpieczenia określa się jako planowaną wartość inwestycji na koniec okresu ubezpieczenia. Pozwala to uniknąć urealniania sumy ubezpieczenia co dwa tygodnie. Ceny za ubezpieczenie domu w budowie w firmach ubezpieczeniowych są różne. Aby porównać ich ofertę, możemy skorzystać z porównywarki ubezpieczeń.

Zastanówmy się, w jaki sposób możemy zabezpieczyć naszą nieruchomość w budowie przed ewentualnymi zagrożeniami. Każde dodatkowe zabezpieczenie może bowiem skutkować zniżkami u danego ubezpieczyciela. Do zniżki uprawniają zabezpieczone otwory (np. okna i drzwi), którymi intruzi mogliby dostać się do środka oraz stały dozór placu, na którym znajduje się budowany dom. Wysokość rocznej składki za dom w budowie może wynosić od 100 do kilkuset złotych.

Wyższej składki należy się spodziewać w przypadku domów drewnianych oraz drewnianych domków letniskowych z uwagi na podwyższone ryzyko pożaru. Warto też zaznaczyć, że polisa na ubezpieczenie domu w trakcie budowy coraz częściej jest wymaganym zabezpieczeniem kredytu bankowego udzielanego na budowę domu.

 

Czy niezbędne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

OC na placu budowy jest konieczne, ponieważ znajduje się na nim zazwyczaj wiele osób. Może się zdarzyć, że nieproszona osoba wejdzie nie teren posesji, ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi i wysunie roszczenie w stosunku do właściciela działki. Do tego dochodzą nieprzewidziane zdarzenia, np. uszkodzenie płotu sąsiada czy rury sieci wodno-kanalizacyjnej.

Nakłady finansowe związane z pokryciem roszczeń osób trzecich znacznie podwyższają koszt budowy domu. Biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość budów finansowana jest z kredytów i ich budżety są raczej napięte, lepiej będzie dla nas, jeśli zawczasu zabezpieczymy się przed skutkami nieoczekiwanych zdarzeń. 

PODZIEL SIĘ: