pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Muszę wystąpić o służebność drogi koniecznej. W jakiej formie to zrobić?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

05 czerwiec 2020, 15:02

Co do zasady umowa między właścicielem a inwestorem o ustanowienie służebności drogi koniecznie powinna być podpisana w formie aktu notarialnego jako zgodne oświadczenie woli obu stron. Jeśli jednak porozumienia nie będzie, a istnieje taka potrzeba (bo nasza działka nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej), można skierować sprawę na drogę sądową.

Comments form avatar