pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 3: Projekt

Pytanie do eksperta

PATI

Witam jakie potrzebuje papiery żeby złożyć pozwolenie na budowe ?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

13 czerwiec 2020, 10:28

Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączamy następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, odpis z księgi wieczystej).
2. 4 egzemplarze projektu budowlanego (wraz z opiniami, uzgodnieniami).
3. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia naszego budynku do istniejących sieci.
4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli tam, gdzie się budujemy, nie ma planu zagospodarowania. 
Comments form avatar