pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 6: Ściany

Pytanie do eksperta

Czy ściany działowe muruje się bezpośrednio na podłożu?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

19 marzec 2020, 10:31

Przed rozpoczęciem stawiania ścian działowych należy pod pierwszą warstwę elementów murowych (pustaków, bloczków) ułożyć folię lub papę. Dzięki temu oddziela się ścianę działową od podłoża, które odkształcając się „nie pociągnie” ze sobą ściany działowej.

Comments form avatar