pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 10: Instalacje

Pytanie do eksperta

Przymierzamy się do montażu instalacji elektrycznej w domu o powierzchni 150 m2. Jaki będzie jej orientacyjny koszt?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

05 marzec 2020, 15:54

Ceny tej usługi zależą od wielu czynników – przed wszystkim od ceny zakupu materiałów i liczby punktów elektrycznych. Pod tym pojęciem kryje się na przykład odcinek przewodu liczony od rozdzielnicy (czyli tablicy elektrycznej) do pierwszego gniazda elektrycznego lub puszki łącznika – w obu przypadkach o długości do 10 m.

Jeśli założymy orientacyjną cenę za punkt elektryczny z materiałem 75 zł netto, a w domu o powierzchni 150 m2 jest ich zwykle 110-120, szacunkowy koszt montażu instalacji wyniesie 8250-9000 zł netto. Do tych cen należy jeszcze doliczyć wydatki związane z kupnem np. tablicy elektrycznej (podtynkowej lub natynkowej) czy osprzętu elektrycznego.

Comments form avatar