pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 6: Ściany

Pytanie do eksperta

Co to znaczy, że ściana oddycha?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

06 październik 2018, 15:08

„Oddychająca ściana” zapewnia swobodny przepływ pary wodnej w murze, uniemożliwiając skraplanie i gromadzenie się w nim wilgoci. Najlepszym materiałem do jej wybudowania jest pustak ceramiczny (np. Porotherm). Jest on odporny na czynniki atmosferyczne i jednocześnie zapewnia maksymalny poziom przepływu pary wodnej, chroniąc budynek przed stratami ciepła, pleśnią, grzybami i innymi szkodliwymi dla ludzi mikroorganizmami.

Comments form avatar