pixel
Search
+
+
Back arrow icon Przejdź do Etapu 6: Ściany

Pytanie do eksperta

Jakie są wymagania akustyczne dla budynków?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

06 październik 2018, 15:08

Wymagania izolacyjności akustycznej ścian określa Polska Norma PN-B-02151-3:1999 „Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.” W dokumencie tym wymagania podzielono na wymagania stawiane przegrodom wewnętrznym i zewnętrznym.

Dla ścian wewnętrznych określa je wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej R’A1 wyrażany w decybelach (dB). Im wyższy, tym lepiej. Norma PNB-02151-3 zaleca, by współczynnik izolacyjności akustycznej R’A1 dla ścian działowych w budownictwie jednorodzinnym był nie mniejszy niż 30 dB, a dla ścian działowych odgradzających zwykłe pomieszczenia od pomieszczeń sanitarnych – 35 dB. Zgodnie z przepisami, dla ścian zewnętrznych wskaźnik R’A2 powinien być nie mniejszy niż 20-38 dB, w zależności od poziomu hałasu w jego otoczeniu.

Comments form avatar