pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Gdzie mogę zgłosić, że sąsiad prowadzi prace budowlane niezgodnie z przepisami?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

24 październik 2019, 10:34

Jeśli mamy wątpliwości dotyczące legalności robót budowlanych prowadzonych na działce sąsiada, fakt ten można zgłosić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Oprócz tego organu zadania nadzoru budowlanego wykonują też wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Comments form avatar