pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 8: Stolarka

Pytanie do eksperta

Jak duże mogą być szczeliny między oknem a murem?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

21 październik 2019, 10:31

Szczelina między ościeżnicą (ramą) a ościeżem (murem) nie może być zbyt wąska, bo trudno będzie ją wypełnić materiałem uszczelniającym. Nie może też być zbyt szeroka, bo wtedy bardzo obciążone są dyble (lub kotwy), na których jest zamontowane okno. Szczelina powinna być każdym miejscu identyczna – nie szersza niż 3-4 cm, jedynie pod oknem nieco większa, jeżeli zaplanowano listwę progową. Najczęściej szerokość szczeliny wynosi 1,5-2 cm.

Comments form avatar