pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 10: Instalacje

Pytanie do eksperta

Jak można wietrzyć dom podczas smogu?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

10 październik 2019, 14:11

Jeśli dochodzi do znacznego przekroczenia norm zanieczyszczeń w powietrzu na zewnątrz, nie należy otwierać okien, a świeże powietrze powinno być dostarczone do pomieszczeń przez nawiewniki okienne lub rekuperatory zaopatrzone w filtry antysmogowe. Na rynku są filtry, które wg deklaracji producentów tworzą skuteczną (aż do 98 proc.) barierę przed niebezpiecznymi dla zdrowia cząsteczkami pyłu PM10.

Comments form avatar