pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Ile zapłacę za przyłącze gazowe?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

31 lipiec 2019, 11:53

Opłata za przyłączenie do sieci gazowej zależy od regionu kraju i mocy przyłącza, czyli ilości gazu ziemnego, który będzie odebrany w ciągu roku. Opłata za przyłącze o mocy do 10 m³/h obejmuje pierwsze 15 m przyłącza i każdy następny jego metr (np. 1500 zł za 15 metrów plus 50 zł za każdy następny metr), gazomierz, zawór główny z reduktorem, wykonanie projektu przyłącza i jego budowę. Dochodzą do tego koszty wykonania map do celów projektowych, zakup i montaż skrzynki gazowej, wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej oraz przed- i powykonawcza opinia kominiarska.

Comments form avatar