pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Przyłącze wodociągowe – własność inwestora czy zakładu?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

30 lipiec 2019, 11:49

Inwestor samodzielnie wykonując przyłącze wodociągowe zazwyczaj przekazuje je później zakładowi wodno-kanalizacyjnemu na zasadach zawartych w odpowiedniej umowie, zgodnie z którą zakład odpowiada za prawidłową eksploatację przyłącza do zaworu głównego za wodomierzem.

Comments form avatar