pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Czy można mieć przyłącza bez zgłoszenia?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

23 lipiec 2019, 11:46

Budowę przyłączy można wykonać bez zgłoszenia, pod warunkiem wykonania na kopii aktualnej mapy zasadniczej planu sytuacyjnego przyłącza. Odpowiedni organ dowiaduje się o wybudowaniu przyłącza wtedy, gdy geodeta aktualizuje zasoby geodezyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Comments form avatar