pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Co powinna zawierać tablica budowlana?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

19 lipiec 2019, 11:41

Tablica budowlana powinna zawierać takie informacje, jak określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres ich prowadzenia, numer zgłoszenia (lub pozwolenia na budowę), adres i numer telefonu organu nadzoru budowlanego, dane inwestora, wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów, a także numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia oraz numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Comments form avatar