pixel
Search
+
+
Back arrow icon Przejdź do Etapu 6: Ściany

Pytanie do eksperta

Co to jest współczynnik przenikania ciepła?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

06 październik 2018, 15:08

Współczynnik przenikania ciepła U - to jeden z podstawowych parametrów charakteryzujący izolacyjność termiczna przegród. Określa ilość energii cieplnej jaka w warunkach ustalonych przenika w ciągu jednej sekundy przez przegrodę o powierzchni 1 mw i wyrażany jest w W/m2K. Im wartość tego współczynnika jest niższa, tym przegroda lepiej izoluje (ma wyższą izolacyjność termiczną) i straty ciepła przez nią są mniejsze. Przy analizie współczynnika przenikania ciepła różnych rozwiązań materiałowych należy zwrócić uwagę czy deklarowany parametr cieplny dotyczy warunków rzeczywistych (użytkowych – czyli takich w jakich w rzeczywistości pracuje przegroda) czy suchych (wartości osiągalne wyłącznie w laboratorium po wysuszeniu materiału do suchej masy w suszarce).

Comments form avatar