pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 10: Instalacje

Pytanie do eksperta

Jakie problemy mogą sprawiać wentylatory łazienkowe?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

21 maj 2019, 15:39

Niewielkie wentylatory, wspomagające wentylację naturalną, montuje się często we wlotach do przewodów wentylacyjnych. Taki wentylator zazwyczaj przez łopatki i kratkę blokuje naturalny przepływ powietrza. Jeśli ma klapkę, która zamyka wlot do kanału wentylacyjnego, całkowicie przerywa wentylację naturalną. Nie każdy wentylator łazienkowy ma odpowiednie parametry do danego przewodu – może się okazać, że siła, z jaką wentylator tłoczy powietrze do kanału, nie wystarczy do przetoczenia powietrza przez cały kanał.

Uwaga! Wentylatorów nie wolno stosować w pomieszczeniach, w których są zainstalowane urządzenia spalające gaz w otwartym palenisku.

Comments form avatar