pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 6: Ściany

Pytanie do eksperta

Ściany murowane – zbroić czy nie zbroić?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

17 maj 2019, 15:28

Niektórzy producenci elementów, z których murujemy ściany, zalecają układanie zbrojenia w spoinach poziomych, inni nie. Najczęściej dotyczy to muru pod oknem. W podobny sposób czasem dozbraja się też ścianę nad nadprożem. Oprócz stref okiennych często zbroi się długie ściany działowe metalowymi drabinkami zbrojeniowymi układanymi co którąś spoinę poziomą. Najlepiej, aby w każdej ścianie zostało zastosowane rozwiązanie polecane przez producenta i potwierdzone przez projektanta.

Comments form avatar