pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 10: Instalacje

Pytanie do eksperta

Powietrzna pompa ciepła czy kolektory słoneczne?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

14 maj 2019, 15:21

Instalacja solarna nie zapewni ciepłej wody użytkowej przez cały rok, służy jedynie do wspomagania w podgrzewaniu wody. Podobnie jak kolektory słoneczne, również powietrzna pompa ciepła nie wystarczy. W przypadku pompy przeszkodą jest niska temperatura powietrza zewnętrznego, w przypadku kolektorów – nierównomierne nasłonecznienie.

Instalacja solarna ma sens, gdy mamy tanie w eksploatacji i w pełni automatyczne główne źródło ciepła i stały odbiór ciepła. Z kolei pompa ciepła do podgrzania wody użytkowej powinna być używana w układach z kotłami na paliwo stałe, których poza sezonem grzewczym się nie włącza, oraz w instalacjach, w których do podgrzewania wykorzystuje się energię elektryczną.

Comments form avatar