pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 1: Planowanie budowy

Pytanie do eksperta

Kto jest uprawniony do kontrolowania wyrobów budowlanych?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

11 kwiecień 2019, 15:46

Kontrolą wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zajmują się wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego oraz główny inspektor nadzoru budowlanego.

Comments form avatar