pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 2: Wybór działki

Pytanie do eksperta

Jak sprawdzić stan prawny działki?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

06 październik 2018, 15:08

Należy dokładnie zapoznać się z księgą wieczystą. Sprzedający powinien nam udostępnić jej odpis. Znajdziemy w niej informacje o tym, kto jest jej właścicielem, czy jest obciążona hipoteką lub np. służebnością drogi koniecznej.

Comments form avatar