pixel
Search
+
+
Back arrow icon Przejdź do Etapu 3: Projekt

Pytanie do eksperta

Zmiany układu ścian w projekcie

Witam, jak sa liczone przez architekta, zmiany dotyczące układu ścian w projekcie? Jakie to są koszty?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

16 listopad 2018, 13:38

Każdą zmianę, jaką zamierzamy wprowadzić w projekcie, zawsze należy omówić z architektem i ustalić indywidualnie koszty modyfikacji projektu. Zmiana w jednym projekcie nie jest bowiem równoważna zmianie w projekcie innego budynku. Ponieważ projekty gotowe mają różne warianty, może się okazać, że na przykład dane zmiany zostały już wcześniej opracowane, więc nie trzeba będzie za nie płacić. Ponadto do każdego projektu biura architektoniczne dołączają bezpłatną zgodę, która obejmuje między innymi zmiany usytuowania ścian działowych (ścian nienośnych). Taka zmiana powinna być zaznaczona na czerwono w projekcie gotowym i podpisana przez osobę uprawnioną. Jeśli zmiany mają obejmować ściany nośne, zmiany w obrysie budynku, koszt może wynieść do 500 zł, bo zależy to między innymi od stopnia skomplikowania bryły, rozmieszczenia ścian konstrukcyjnych itp.


Comments form avatar