pixel
Back arrow icon Przejdź do Etapu 6: Ściany

Pytanie do eksperta

Jak się łączy ściany wewnętrzne ze ścianami zewnętrznymi?

Expert avatar

Ekspert Budogramu

31 styczeń 2018, 14:32

W domach jednorodzinnych ściany działowe muruje się dopiero wtedy, gdy stoją już zewnętrzne ściany nośne i wykonany jest strop. Robi się to na styk wypełniony zaprawą klejową. Połączenie wzmacnia się płaskimi, stalowymi kotwami, rozmieszczonymi pojedynczo co trzy-cztery warstwy bloczków ściany działowej. Takie kotwy często umieszcza się w warstwach zaprawy podczas murowania ściany nośnej. Oczywiście stalowe kotwy przybija się też do muru później.
Comments form avatar