pixel
Search
+
+
Back arrow icon Przejdź do Etapu 10: Instalacje

Pytanie do eksperta

Czy na poprowadzenie rur od wentylacji potrzebuję projektu i zgody na budowę?

Mieszkam w budynku wielorodzinnym, potrzebuję z mieszkania przeprowadzić rurę od wentylacji przeciw wilgociowej. Kwestia wykonania otworu w dachu papowym i przymocowanie rury nad dachem do ściany szczytowej 2 dyblami. Czy w takim wypadku oprócz zgody mieszkańców potrzebuję pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego? Dziękuję za odpowiedzi

Expert avatar

Ekspert Budogramu

03 wrzesień 2015, 16:07

Pani Moniko, od strony prawnej wygląda to tak. W Art. 29 Prawa budowlanego znajduje się lista robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę. W art. 30 przedstawiono listę robót, które wymagają zgłoszenia. W p. 1 3) b. wskazano, że instalowanie dodatkowych urządzeń powyżej 3 m wymaga zgłoszenia. Jeżeli odniesiemy to do Pani przypadku, zgłoszenia będzie wymagało zainstalowanie rury o wysokości powyżej 3 m. Można również złożyć zapytanie w odpowiednim organie (urząd dzielnicy bądź starostwie) czy takie przedsięwzięcie budowlane wymaga złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy. Bezwzględnie pozwolenie jest wymagane jeżeli budynek wpisany jest w rejestrze zabytków.

Comments form avatar